Palvelutoiminta

Mikäli olet ollut pitkään poissa työelämästä, työ- ja toimintakyvyssäsi on todettu alentumaa tai epäilet fyysisessä, psyykkisessä tai sosiaalisessa toiminnassasi muutoksia tai opiskelijana uhkaavat opintosi keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet tai jonkin muu syy estää sinua pääsemästä työhön, koulutukseen tai muuhun elämänhallintaan tukevaan ratkaisuun, voi Kokkotyö-säätiön erilaiset palvelutoiminnan vaihtoehdot olla ratkaisu päästä eteenpäin.

Kokkotyö-säätiöllä on valmennus- ja kuntoutuspalveluita, joilla voidaan tilannettasi selvittää, tukea ja ohjata: 

  • Työhön kuntouttava valmennus sisältää kuntouttavan työtoiminnan jaksot, työhönvalmennuksen sekä Kelan työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (TEAK). Yksilöllisiä valmennuspalvelun vaihtoehtoja ovat myös työ- ja toimintakyvyn arviointijaksot ja yksilövalmennus.
  • Työhön ja koulutukseen valmennus sisältää palkkatuella työllistettyjen valmennuksen, työkokeilussa olevien valmennuksen, nuorten työpajatoiminnan, oppisopimuksella olevien valmennuksen sekä Kelan NUOTTI-valmennuksen. Osassa työhön ja koulutukseen valmennusta on myös työnhakuryhmiä, kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä, työvalmennusta ja kielen vahvistamisen ryhmätoimintaa. 

  • Opiskelijavalmennus sisältää tuotantokoululaisten, koulutussopimuksella tai työharjoittelussa olevien opiskelijoiden ja OPI-kurssilaisten valmennuksen tai opinnäytetyötään tekevien ohjauksen. 

  • Sosiaalinen valmennus sisältää terapeuttisen työtoiminnan ja yhdyskuntapalveluaan suorittavien valmennuksen.

Palvelutoiminta on valmennusta, verkostoitumista ja laajaa yritysyhteistyötä. Valmennus toteutetaan työ- ja yksilövalmennuksen keinoin käyttäen erilaisia valmennusmenetelmiä valmentautujien yksilöllisyys huomioiden.

Tutustu eri vaihtoehtoihin ja ota yhteyttä, niin pääsemme eteenpäin!

Valmennuksen prosessi

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö, siirtynyt muualle 22.1.2021 alkaen (työloma)
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Yksilövalmennus

Yksilövalmennus on elämänhallinnan, toimintakyvyn ja tulevaisuuden suunnittelun tukemista. Yksilövalmentaja tarjoaa yksilöllistä neuvontaa ja tukea. Lisäksi hän tekee valmennusjakson alussa alku- ja tilannekartoituksen.

Yksilövalmennusta voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena valmennus- tai kuntoutuspalvelusta riippuen. Yksilövalmentaja toimii usein monialaisessa verkostossa ja osallistuu erilaisiin valmentautujan tilannetta koskeviin seurantapalavereihin. Hän myös huolehtii valmentautujan valmennussuunnitelman laatimisesta sekä suunnitelman päivittämisestä sekä jatkosuunnitelmien tekemisestä yhdessä työvalmentajan ja valmentautujan kanssa.

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö, siirtynyt muualle 22.1.2021 alkaen (työloma)
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Työvalmennus

Työvalmennus tapahtuu eri työosastoilla, eri yrityksissä sekä yhteistyöorganisaatioissa. Tuotannon kulmakiviä on ekologisuus, joten kierrätys ja materiaalien uusiokäyttö ovat jokapäiväistä toimintaa työosastoilla.

Työvalmennus perustuu tekemällä oppimiseen. Valmentautuja saa työosastolla päivittäisen tuen työelämän pelisääntöihin, työtaitojen ja oman osaamisen vahvistamiseen. Työosastolla työ ja ryhmätyö ovat valmennuksen välineitä, joilla tuetaan yksilön kehittymistä.

Valmennuksen sisältö ja tavoitteet suunnitellaan kiinnostus, kyvyt ja valmiudet huomioon ottaen. Valmentautujalle suunnitellaan mielekkäät ja vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät, sekä valmentautujaa rohkaistaan ottamaan vastuu myös omasta kehittymisestään.

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö, siirtynyt muualle 22.1.2021 alkaen (työloma)
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731

Opinnollistaminen

Osaamisen tunnistaminen käsittää yksittäisen valmentautujan osaamisen kasvun tunnistamisen ja dokumentoinnin lisäksi työvaltaisen oppimisympäristön ja sen tarjoamien mahdollisuuksien tunnistamisen. Työpajoilla tai muussa työvaltaisessa oppimisympäristössä tapahtuvaa osaamisen tunnistamista kutsutaan työpajatoimijoiden keskuudessa opinnollistamiseksi. Tutkintotavoitteisessa tunnistamisessa kertynyttä osaamista peilataan tutkintojen osaamisstandardeihin.

Kokkotyö-säätiön työosastoilla on mahdollisuus opiskella ja oppia. Työosastoilla opitaan tekemällä oikeita töitä. Oppiminen tapahtuu eri alojen työympäristöissä, joista löytyy vastaavuuksia 11 eri ammattialan tutkinnon sisältöihin. Pajaopinnot ovat yleensä jokaiselle henkilökohtaisesti räätälöityjä. Opintojen avulla voi esim. suorittaa keskeneräisen tutkinnon loppuun tai tarkemmin tutustua uuteen opiskelu- tai ammattialaan. Työosastoilla osaamista ja kehittymistä dokumentoidaan WALMU-järjestelmään (toiminnanohjaus- ja arviointiohjelmisto) ja osaamistodistuksella. Näin työosastoilla kertynyttä osaamista voi hyödyntää esim. koulutus- tai työpaikan hakuun.

Oppimisympäristön tunnistamisraporteista näet, mitä tutkinnon osia Kokkotyö-säätiöllä on mahdollista suorittaa. Katso myös oppimisympäristön tunnistaminen.

 

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö, siirtynyt muualle 22.1.2021 alkaen (työloma)
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731