TEAK (sv.)

 

Kokkotyö-stiftelsen är under åren 2021 - 2022 serviceproducent för TEAK (sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering) på Karleby trakten, och erbjuder Dig en pålitlig, individuellt anpassad yrkesmässig handledning och service på ett lösningsfokuserat.

Målsättningen är att komma i arbete via arbetsprövning eller arbetsträning. Har du yrkesinriktade planer, och önskar att din sjukdom/skada/diagnos tas i beaktande vid planeringen av din karriär och arbetsmöjligheter när en lämplig bransch och arbetsuppgifter ska utredas för dig?

Som stöd för dig finns det individhandledare och arbetstränare med sakkunskap och erfarenhet. De önskar att hjälpa dig att förverkliga dina egna målsättningar.

Tre servicelinjer:

Du har möjligheten att välja den servicelinje som för dig är mest lämplig med tanke på din livssituation och yrkesinriktade planer:

 1. På arbetsprövningslinjen är målet, att du ska få stöd till att göra upp en karriärplan och till att kunna välja en för dig mest lämplig bransch liksom arbetsuppgifter. Du får möjlighet till att konkret pröva på att utföra arbetsuppgifter från olika branscher och utbildningsområden. (60 dagar).

  Vid inledningsskedet har du vid behov möjlighet att pröva på olika arbetsuppgifter vid Kokkotyö-stiftelsens egna utrymmen och verksamhet. Vid serviceproducenten kan du utföra som mest 20 dagar av totala 60 dagar.

 2. Arbetsträning passar dig som redan vet om och kan beskriva ditt framtida yrke, arbetsuppgifter eller verksamhetsområde. Den passar också dig som har tidigare arbetserfarenhet från ett yrkesområde som du har erfarenhet från men som du inte haft möjlighet att göra under en längre tid. Genom arbetsträning strävar du att med hjälp av en arbetstränare förstärka din plats inom din egen bransch med lönearbete som målsättning. Du får också vid behov stöd till att bli en egenföretagare/yrkesutövare. (60-180 dagar).

 3. Arbetsprövning + arbetsträning är en kombination av två servicelinjer och den passar dig som behöver mera stöd av en arbetstränare för att göra en karriärplan där det framgår valet av bransch och arbetsuppgifter. Kartläggning över din utbildningsgrund, arbetserfarenheter, starka egenskaper liksom utvecklingsområden behöver vara gjord före du kommer till en extern arbetsplats. Grundläggande behöver du veta vilken bransch, arbetsuppgifter och verksamhetsområde som du strävar efter att komma in på. Servicelinjen passar dig som behöver en längre tid av arbetsprövning för att säkerställa, inför en kommande anställning, din egen arbetskapacitet och hur lämplig arbetsmiljön är med tanke på egen hälsa. (120-240 dagar). På linjen ges det möjlighet att arbetspröva vid serviceproducenten upp till 57 dagar (behovsprövat).

Vid alla servicelinjer görs det en planering, kartläggning av yrkesalternativ, arbetssökande, stöd i arbetet och en nertrappning av stödet i arbetet, avslutning av rehabiliteringen liksom ett uppföljningsskede. Det ges sakkunnigt och individuellt stöd av en arbetstränare när en arbetsprövningsplats eller anställning söks, eller om det gäller en planering av en framtid som egenföretagare, alternativt för att förbereda sig för att påbörja en yrkesutbildning i framtiden.

Rehabiliteringsdagar är 3-5 dagar/vecka. Det ordnas träning både individuellt och i grupp. För att förbereda sig på kommande anställning följer man på arbetsplatserna de branschenliga arbetsplatsreglerna gällande arbetstider och pauser. När en yrkesinriktad rehabilitering planeras tas den personliga livssituationen i beaktande. Vi värdesätter och respekterar dig och är redo att stöda dig för att du ska få möjligheter till att hitta din egen plats i arbetslivet.

Hur ansöker man till sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering?

 1. Du ska skaffa dig ett B-läkarintyg från din vårdande läkare där det framgår ditt hälsotillstånd och ditt behov av yrkesinriktad rehabilitering. Orsaken till att ansöka till den här yrkesinriktade rehabiliteringen kan gälla det psykiska, fysiska eller sociala området i ditt liv.
 2. Fyll i ansökan om sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (blankett KU101r) och bifoga ditt läkarintyg och eventuella övriga medicinska utredningar.
 3. För din ansökan med bilagorna till FPA, där rehabiliteringspersonal hjälper dig att hitta en för dig lämplig servicelinje och vb att fylla i din ansökan.
 4. FPA postar både dig och serviceproducenten beslutet. Serviceproducenten kontaktar dig inom de närmaste veckorna. Mer information FBA.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga:

Du kan ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för unga om du är 16–29 år och behöver stöd i olika utmaningar i det dagliga livet. Du behöver inget läkarutlåtande när du söker till rehabiliteringen.  Rehabiliteringsformen kan passa dig till exempel om

 • du ännu inte hittat en lämplig studieinriktning eller lämpligt arbete eller
 • dina studier avbrutits eller det finns en risk att de avbryts eller
 • din civil- eller militärtjänstgöring har avbrutits och du behöver hjälp med att planera din framtid.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga planeras alltid individuellt och målen fastställs tillsammans med klienten. Mer information FBA.

Ta gärna kontakt och kom och bekanta Dig med oss som serviceproducent! Svenskspråkig service ges på Karleby trakten!

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Arja Savela
Palvelupäällikkö, siirtynyt muualle 22.1.2021 alkaen (työloma)
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731