Työ- ja toimintakyvyn arviointijakso

Yleisesti:

Työ- ja toimintakyvyn arviointijaksoja tehdään lähettävän tahon maksusitoumuksen mukaisesti Kokkotyö-säätiön Kokkolan ja Kaustisen seudun toimipisteissä. Arviointijakson aikana (20 - 40 pv) arvioidaan asiakkaan työ- ja toimintakykyä käytännön työtehtävissä yhdellä tai useammalla työosastolla. Tällöin arvioidaan:

  • taidollista osaamista
  • henkilökohtaisia voimavaroja ja vahvuuksia sekä kehittymisalueita
  • arviointijakson aikana mitataan asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suorituskykyä ja suoritustasoa työssä arvioituna sekä yleisiä työelämävalmiuksia.
  • arvioinnin tekevät työ- ja yksilövalmentaja ja tämän lisäksi asiakas itse arvioi omaa työ- ja toimintakykyään.
  • jakson tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan ja lähettävän tahon kanssa.

Jokaisen arviointijaksollaan olevan asiakkaan työtehtävät pyritään mitoittamaan työtaidon ja jaksamisen mukaisesti. Arvioinnin päätteeksi laaditaan jatkosuunnitelma.

Hakeutuminen:

Mikäli haluat hakeutua työ- ja toimintakyvyn arviointijaksolle, ole yhteydessä tarkemmin Soiten - Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - TYP:iin ja keskustele työntekijän kanssa mahdollisuuksistasi hakeutua jaksolle.

Sonja Jungar-Irjala
Toimitusjohtaja ja Yksikön päällikkö
Kokkola ja Retro/Pietarsaari
fbawn.whatne-vewnyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 844 0303

Niina Kuorikoski
Yksilövalmentaja, siirtynyt muualle 7.1.2021 alkaen (työloma)
Kokkola
avvan.xhbevxbfxv@kokkotyo.fi
Puh. 050 431 4497

Arja Savela
Palvelupäällikkö, siirtynyt muualle 22.1.2021 alkaen (työloma)
Kokkola
newn.fniryn@kokkotyo.fi
Puh. 050 435 7731