NUOTTI-valmennus

Yleisesti:

NUOTTI-valmennus on ammattillista kuntoutusta, joka on suunnattu 16-29- vuotiaille nuorille. NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Heikentyminen jollain toimintakyvyn osa-alueella estää tai rajoittaa nuoren tulevaisuuden suunnittelua, opiskelemaan, työelämään pääsyä tai estää nuorta jatkamasta opintojaan. NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua myös opintojen aikana.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan, taidoistaan, vahvuuksistaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Toteutus nuorelle:

  • Saat tueksesi henkilökohtaisen valmentajan.
  • NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista enintään 5 kk aikana. Tapaamiset toteutetaan pääasiassa omassa arkiympäristössäsi.
  • Valmentajatapaamisiin voit ottaa mukaan myös muuta verkostoasi, kuten läheisiäsi tai muita sinun kanssasi työskenteleviä tahoja. Valmentaja pitää yhteyttä sinuun ja tarpeen mukaan verkostoosi tapaamisten välillä.
  • NUOTTI-valmennus on maksuton palvelu.
  • Voit saada kuntoutusrahaa NUOTTI-valmennuksen ajan.

Hakeminen:

  • Voit itse ottaa yhteyttä Kelaan tai sinun kanssasi työskentelevä taho.
  • Yhdessä voitte lähettää sähköpostia Keski-Pohjanmaan alueella osoitteeseen nuoret.pohjoinen@kela.fi ja Pohjanmaan alueella osoitteeseen tyokyky.lantinen@kela.fi  tai soittaa yhdessä Kelan valtakunnalliseen viranomaislinjaan 020 692 235 ja kertoa kiinnostuksen NUOTTI-valmennukseen.  
  • Voit myös itse ottaa yhteyttä valtakunnalliseen palvelunumeroon 020 692 205.
  • Kelan asiantuntija haastattelee sinut ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksesi. Haastattelun aikana Kelan asiantuntija esittelee palvelua lisää ja yhdessä valitsette NUOTTI-valmennusta tuottavan palveluntuottajan, mikäli NUOTTI-valmennus on sinulle ajankohtainen palvelu.

Katso lisätietoja Kelan sivuilta.

NUOTTI-valmennusta on mahdollista saada Kokkotyö-säätiön toteuttamana Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla suomenkielisenä palveluna.

Jaana Haapasalo
Yksikön päällikkö/yksilövalmennus
Kaustisen seutu
wnnan.unncnfnyb@kokkotyo.fi
Puh. 040 162 1868

Satu Paloranta
Yksilövalmentaja
fngh.cnybenagn@kokkotyo.fi
Puh. 050 568 7231