Telakkapaja / Varustamo-hanke

Vipuvoeu lippu

Mitä?

Kpedun koordinoiman Varustamo-hankeverkoston muodostavat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, ammattiopisto Luovi ja Kokkotyö-säätiö. Hanketoimijat muodostavat tiiviin yhteistyöverkoston.

Kunkin organisaation asiakkaita varten pilotoidaan yhteinen Telakkapaja, jossa on tarjolla ohjaava työntekijä Luotsi. Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta ja ammattiopisto Luovista ohjataan nuoria Telakkapajalle ja sieltä ohjataan nuoria muihin hankkeen toimenpiteisiin. Telakkapajalla toteutetaan intensiivistä työskentelytapaa, jossa nivelvaihetta tuetaan yhteistyössä koulutusten järjestäjien ja muun verkoston kanssa.

Miksi?

Opiskelijoilla on mahdollisuus pohtia omia vahvuuksia ja etsiä uutta suuntaa elämälle, keskeyttämisen sijaan on mahdollisuus taukotoimintaan ja silti palvelujärjestelmässä kiinnipysyminen ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Muiden nuorten kohdalla kyseessä on pajatoiminnasta poikkeava intensiivinen ohjauksellinen ryhmätoiminta.

Toiminta tukee osallistujien itseohjautuvuuden kehittymistä, kasvattaa valmiuksia ja motivaatiota seuraavien askeleiden ottamiseksi. Ammatillisen ja sosiaalisen kehittymisen yhtenä tavoitteena on nuorten syrjäytymisen ja väliinputoamisen ehkäisy.

Kenelle?

Telakkapaja on matalan kynnyksen ryhmämuotoinen palvelu opiskelujen keskeyttämisuhan alaisille opiskelijoille tai muille NEET-tyyppisille nuorille. Mukana voi olla Kokkotyö-säätiön, Kpedun, Luovin ja Etsivän nuorisotyön nuoria.

Miten?

Telakkapajan ohjaava työntekijä Luotsi auttaa asiakkaita löytämään uusia joustavia avauksia välittömään etenemiseen takaisin opintoihin, kuntoutukseen tai töihin. Pajalla voi olla korkeintaan puoli vuotta. Ohjaavan työntekijän työparina toimii hankkeen koulutus-/työelämätulkki.

Telakkapajan toiminta on osa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, lähinnä tuetaan opiskelijoiden elämänhallintaa. Jakson alussa kartoitetaan tuen tarve ja suoritetaan arviointi, sekä laaditaan suunnitelma ohjauksen tarpeesta ja toteuttamistavasta. Tuki voi olla pienryhmäohjausta ja/tai itsenäistä työskentelyä.

Käsiteltäviä teemoja voivat olla oman toiminnan ohjaus, motivaation ylläpito, taloustaidot sekä mielenterveyden tukemiseen liittyvät taidot. Toiminnan jälkeen voidaan suoritteet hyväksi lukea osaksi opintoja. Telakkapajalla tuetaan asiakkaiden osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja vuorovaikutuksen edellytyksiä, sekä ohjataan asiakkaita kokeilemaan osaamistaan ja taitojaan.

http://youtu.be/dI9ytvwXs_c

Telakkapajan esite 

Varustamo-hanke kts. tarkemmin tästä!

Marika Ahola
Yksilövalmentaja
Telakkapaja (Varustamo)/Kokkola
znevxn.nubyn@kokkotyo.fi
Puh. 040 547 9925